Reiki

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi jejího původu se uvádí Japonsko a za zakladatele tradičního systému reiki je považován dr. Mikao Usui. Její skutečný počátek vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Jako reiki je označována vitální energie čchi (japonsky ki), která proudí v organismu energetickými centry (čakrami) a drahami (meridiány). Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Proudění energie v těle a jeho případné poruchy se projevují nejen v organismu, ale zobrazují se i v auře, energetickém poli těla.

K tomu, aby se člověk mohl stát praktikem reiki, je potřeba osobního zasvěcení od učitele reiki, který byl rovněž zasvěcen a vyškolen. Teprve pak může předávat energii dále a může léčit sebe i jiné.

© PhDr. Hana Jedličková